Usmernenie týkajúce sa overovania dokumentov

Ako zákazník budete musieť nahrať dokumenty na overenie vašej identity, adresy a použitého spôsobu platby.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste tieto dokumenty nahrali čo najskôr, aby nedošlo k prerušeniu vášho hrania.

Čo od vás potrebujeme:


Doklad totožnosti

Prijateľné dokumenty zahŕňajú:

pas

vodičský preukaz

Občiansky preukaz (vydaný štátom)


Váš doklad totožnosti musí:

 • byť farebný
 • byť platný
 • obsahovať jasnú fotografiu
 • obsahovať podpis
 • byť úplný bez orezaných okrajov

Overenie adresy

Prijateľné dokumenty zahŕňajú:

Faktúra za služby (za plyn, vodu, elektrinu)

prípadne výpis z bankového účtu

Váš dokument na overenie adresy musí:


 • byť farebný
 • byť vydaný na vaše meno
 • obsahovať vašu adresu
 • byť vydaný v priebehu posledných 3 mesiacov
 • zobrazovať logo spoločnosti/banky

Banková karta

Ak sa rozhodnete uskutočniť vklad bankovou kartou, budeme požadovať kópiu karty. Tento krok je potrebné vykonať len raz na každú použitú bankovú kartu. Ak budete pokračovať v používaní presne rovnakej karty, tento krok už nebudete musieť opakovať.

Poskytnite nám nasledujúce kópie:

Predná strana karty

 • musí byť farebná
 • musia byť viditeľné len prvé 4 číslice a posledné 4 číslice karty,
 • Zakryte 8 stredných číslic čísla karty.
 • byť úplný bez orezaných okrajov

Postup na odoslanie dokumentov je jednoduchý a treba ho vykonať len raz. Po prihlásení jednoducho nahrajte dokumenty v časti Peňaženka. Ďalšie dokumenty sú potrebné len v prípade, že ste použili novú bankovú kartu, nový spôsob platby alebo zmenili akékoľvek osobné údaje (napr. adresu, meno atď.)

Dokumenty kontrolujeme najrýchlejšie, ako je to možné, zvyčajne menej ako 12 hodín. V prípade potreby dodatočného overovania to môže trvať dlhšie, a preto ak sa vám neozveme do 48 hodín, kontaktujte zákaznícku podporu.